Blog Image

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Her legges det ut informasjon om Midtre Snertingdal utmarkslag, om jakttider, priser og salg av jaktkort

Jaktbestemmelser 2021

Uncategorised Posted on Wed, July 14, 2021 14:38:00

Rådyrjakt

Bukkejakt 10.08 – 15.09 kr 700 inkl. mva (minstepriser dersom anbud)

Rådyr 01.10 – 30.11 kr 500 inkl. mva (minstepriser dersom anbud).

Valdinndeling er i år endret fra 3 til 2 vald innenfor samme yttergrense. Valdene vurderes til å ha jevnbyrdig rådyrbonitet. (Valdgrenser følger Bergsmarka og videre mot nord langs vestre grense av Brattåsen naturreservat deretter rettlinjet til nordre terrenggrense). Ved anbud settes 4 dyr som minimum antall pr vald. (Således settes minste andbudspris til kr 2.000,-)

Anbud/søknader sendes pr brev eller elektronisk:
Ole Seegaard
Seegårdsvegen107
2838 Snertingdal
tlf 95981601 ole.seegaard@gmail.com

Søknadsfrist: før 1.aug. (bukkejakt) / før 1.sept. (rådyrjakt)

Det stilles krav til at det må framlegges sauereinhetsbevis for bruk av jakthund i beiteperioden. Styret står fritt til å anta eller forkaste innkomne anbud.

Hare og skogsfugl

Med og uten hund 15.09 – 23.09 (bare innenbygds) og 01.10 – 30.11 (alle)

Jaktkort selges på JAFS-Snertingdal (tidligere YX) fra 1.september – jakt på skadevilt fra 15.juli til nevnte dato skjer etter avtale/kortsalg via Lars Ligaarden (larliga@online.no / mob-97029562)

· Årskort innenbygds kr 1000 inkl. mva

· Årskort utenbygds kr 1500 inkl. mva

· Ukekort kr 600 inkl. mva

· 2-døgnskort 300 inkl. mva

· Ungdomskort (under 25 år) ½ pris

Skuddpremie

· Rev kr 350

· Mår kr 350

· Mink kr 150

· Kråke kr 30

· Korp kr 30

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort i Midtre Snertingdal Utmarkslag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. De som har løst årskort kan fritt jakte rev fra 15.07 til 15.04 etter søknad (SMS) For jegere som ikke har løst årskort kan det kjøpes revekort for ½ årskortpris for samme perioden.

Jaktstans

Styret i Utmarkslaget forbeholder seg retten til å stanse jakta ved ekstreme værforhold eller andre særskilte hendelser.

Tilbakelevering av kort/jaktrapport

Jaktkort / jaktrapport skal leveres tilbake til kortselger eller styret seinest 10 dager etter jaktslutt. Innrapportering er en forutsetning for å få kjøpt kort neste år

Jakttid elg

Til orientering jaktes det elg i perioden 25.september – 31.oktober. Grunneierjaktlag har fortrinnsrett. Søknadsfrist er 15.september.Årsmøte

Uncategorised Posted on Mon, May 31, 2021 08:11:39

INNKALLING

ÅRSMØTE FOR ÅRET 2020

I MIDTRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG SA

I Stensrudfjøset –  Øverovegen 471

torsdag 17.juni  kl 1900

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2020
 3. Regnskap  2020
 4. Disponering av overskudd 2020
 5. Årsmelding og regnskap for Fiskeutvalget  2020
 6. Budsjett/arbeidsplan 2021
 7. Organisering av elgjakt 2021
 8. Organisering av småviltjakt/rådyrjakt/revejakt 2021
 9. Organisering – priser og jakttider 2021
 10. Godtgjørelse til styrets medlemmer for arbeidsåret 2020
 11. Valg
 12. Innkomne saker

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være oss i hende innen  mandag 7.juni

Vel møtt til årsmøte!
Styret

Regnskap og årsmelding blir lagt fram på årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til:

Midtre Snertingdal Utmarkslag SA 

v/Ole Seegaard, Seegårdsvegen 107, 2838 Snertingdal

e-post: ole.seegaard@gmail.com

Styret ber om at eventuelle endringer  (adresseendringer, ny utbyttekonto,  eierskifte etc) meldes til kasserer Lars Ligaarden, Øverrovegen 575,  2838 Snertingdal

e-post: larliga@online.noJaktbestemmelser 2020

Uncategorised Posted on Thu, July 09, 2020 08:30:49

Rådyrjakt

Bukkejakt 10.08 – 15.09 kr 700 inkl. mva (minstepriser dersom anbud)

Rådyr 01.10 – 30.11 kr 500 inkl. mva (minstepriser dersom anbud)

Anbud/søknader sendes pr brev eller elektronisk:
Ole Seegaard
Seegårdsvegen107
2838 Snertingdal
tlf 95981601 ole.seegaard@gmail.com

Søknadsfrist: før 1.aug. (bukkejakt) / før 1.sept. (rådyrjakt)

Det stilles krav til at det må framlegges sauereinhetsbevis for bruk av jakthund i beiteperioden.

NB: arealinndeling pr vald for rådyrjakt og antall vald ble endret i 2019 og dette videreføres i 2020.

Hare og skogsfugl

Med og uten hund 15.09 – 23.09 (bare innenbygds) og 01.10 – 30.11 (alle)

Jaktkort selges på JAFS-Snertingdal (tidligere YX) fra 1.september – jakt på skadevilt fra 15.juli til nevnte dato skjer etter avtale/kortsalg via Lars Ligaarden (larliga@online.no / mob-97029562)

· Årskort innenbygds kr 1000 inkl. mva

· Årskort utenbygds kr 1500 inkl. mva

· Ukekort kr 600 inkl. mva

· 2-døgnskort 300 inkl. mva

· Ungdomskort (under 25 år) ½ pris

Skuddpremie

· Rev kr 350

· Mår kr 350

· Mink kr 150

· Kråke kr 30

· Korp kr 30

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort i Midtre Snertingdal Utmarkslag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. De som har løst årskort kan fritt jakte rev fra 15.07 til 15.04 etter søknad (SMS) For jegere som ikke har løst årskort kan det kjøpes revekort for ½ årskortpris for samme perioden.

Jaktstans

Styret i Utmarkslaget forbeholder seg retten til å stanse jakta ved ekstreme værforhold eller andre særskilte hendelser.

Tilbakelevering av kort/jaktrapport

Jaktkort / jaktrapport skal leveres tilbake til kortselger eller styret seinest 10 dager etter jaktslutt. Innrapportering er en forutsetning for å få kjøpt kort neste år

Jakttid elg

Til orientering jaktes det elg i perioden 25.september – 31.oktoberÅrsberetning 2019

Uncategorised Posted on Thu, July 09, 2020 08:16:11


INNKALLING ÅRSMØTE FOR ÅRET 2019

Uncategorised Posted on Fri, June 05, 2020 09:31:37

MIDTRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG SA

I Stensrudfjøset mandag 22.juni kl 1900

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2019
 3. Regnskap 2019
 4. Disponering av overskudd 2019
 5. Årsmelding og regnskap for Fiskeutvalget 2019
 6. Budsjett/arbeidsplan 2020
 7. Organisering av elgjakt 2020
 8. Organisering av småviltjakt/rådyrjakt/revejakt 2020
 9. Organisering – priser og jakttider 2020
 10. Godtgjørelse til styrets medlemmer for arbeidsåret 2019
 11. Valg
 12. Innkomne saker

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være oss i hende innen fredag 19.juni

 Vel møtt til årsmøte!

Styret

 

Regnskap og årsmelding blir lagt fram på årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til:

Midtre Snertingdal Utmarkslag SA

v/Ole Seegaard, Seegårdsvegen 107, 2838 Snertingdal

e-post: ole.seegaard@gmail.com

Styret ber om at eventuelle endringer (adresseendringer, ny utbyttekonto, eierskifte etc) meldes til kasserer Lars Ligaarden, Øverrovegen 575, 2838 Snertingdal

e-post: larliga@online.noÅrsmøte utsatt på ubestemt tid

Uncategorised Posted on Sun, March 29, 2020 21:04:44

På grunn av Covid-19 pandemien utsettes årsmøtet våren 2020 på ubestemt tid. Dersom situasjonen trekker så langt ut at det får konsekvenser for årets jaktforberedelser og gjennomføring vil det bli lagt ut informasjon om dette på denne siden.Rådyrjakt

Grensekart Posted on Mon, August 05, 2019 23:13:48

Det er i år tre rådyrvald mot tidligere fire. Tidligere vald 1 og 2 er slått sammen til et nytt vald 1. Dette skyldes at det ikke lenger er adgang til å jakte i Ruudsmarka. For å kompensere for jaktulempen slås derfor disse valdene sammen. Det er ingen endringer i fellingsadgangen på terrengene. Jakt pågår i perioden 1.oktober til 30.november.

Søknadsfrist: 1. september.Småviltjakt

Grensekart Posted on Mon, August 05, 2019 23:08:20

Jaktkort selges på YX Snertingdal. Se for øvrig Jaktbestemmelser for ytterligere informasjon.Next »