For jegere som har løst årskort for småviltjakt er det mulig å jakte på skadevilt med skuddpremie i samme terreng fram til 15.april påfølgende år. Forutsetningen er at dette varsles pr tlf, sms eller epost til Ole Seegaard (m. 95981601 / ole.seegaard@gmail.com). (Tilstrekkelig med ett varsel for jakt i hele perioden).

For jegere som om ikke har løst årskort (f.eks de som har løst weekendkort for småviltjakt), gis samme adgang mot en avgift på kr 350,-. Registrering og betaling skjer på YX Snertingdal.

Det vises for øvrig til punkt 5. i gjeldende jaktbestemmelser for sesongen 2017:

5. Skuddpremie

Rev kr 350.-

Mår kr 350.-

Mink kr 150.-

Kråke kr 30.-

Korp kr 30.-

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort for småvilt i Midtre Snertingdal Grunneierlag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. Skuddpremie gjelder fram til 30.11. Dog kan det søkes styret om tillatelse utover denne perioden. Se retningslinjer angitt på jaktkort for småvilt.