Jakt i Midtre Snertingdal Utmarkslag 2019

Rådyrjakt

Bukkejakt 10.08 – 15.09 kr 700 inkl. mva

Rådyr 01.10 – 30.11 kr 500 inkl. mva (minstepriser dersom anbud)

Anbud/søknader sendes pr brev eller elektronisk:
Ole Seegaard
Seegårdsvegen107
2838 Snertingdal
tlf 95981601 / ole.seegaard@gmail.com

Søknadsfrist: før 1.aug. (bukkejakt) / før 1.sept. (rådyrjakt) – NB: arealinndeling pr vald for rådyrjakt og antall vald vil bli endret i forhold til tidligere år pga endring av disponibelt areal i vestre deler av utmarkslagets terreng. Nærmere detaljer om dette vil bli distribuert til tidligere og kjente interessenter via vår nettside ca. 3 uker i forkant av søknadsfristen.

Hare og skogsfugl

Med og uten hund 15.09 – 23.09 og 01.10 – 30.11

Jaktkort selges på YX-Snertingdal fra 1.september – jakt på skadevilt fra 15.juli til nevnte dato skjer etter avtale/kortsalg via Lars Ligaarden (larliga@online.no / mob-97029562)

· Årskort innenbygds kr 700 inkl. mva

· Årskort utenbygds kr 1000 inkl. mva

· Ukekort kr 400 inkl. mva

· Weekendkort (2 døgn) kr 200 inkl. mva

· Ungdomskort (under 25 år) ½ pris

Skuddpremie

· Rev kr 350

· Mår kr 350

· Mink kr 150

· Kråke kr 30

· Korp kr 30

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort i Midtre Snertingdal Grunneierlag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. De som har løst årskort kan fritt jakte rev fra 15.07 til 15.04 etter søknad (SMS) For jegere som ikke har løst årskort kan det kjøpes revekort for ½ årskortpris for samme perioden.

Jaktstans

Styret i Utmarkslaget forbeholder seg retten til å stanse jakta ved ekstreme værforhold.

Tilbakelevering av kort/jaktrapport

Jaktkort / jaktrapport skal leveres tilbake til kortselger eller styret seinest 10 dager etter jaktslutt. Innrapportering er en forutsetning for å få kjøpt kort neste år

Jakttid elg

Til orientering jaktes det elg i perioden 25.september – 31.oktober