Fiske i Gjøvik kommune administreres gjennom fiskeutvalg som utgår fra utmarkslagene i Biri, Vardal og Snertingdal. Salg av fiskekort skjer gjennom Inatur (se link nederst). På disse nettsidene fremgår også bestemmelser for fiske og kart over aktuelle fiskesteder. For Snertingdal sin del er det tradisjon for at inntekter fra fiskekortsalget brukes på tilrettelegging for fiske i form av rydding av stier og fiskeplasser, skilting og oppsetting av f.eks gapahuker. Fiskeforvaltningsplan ble utarbeidet i 2018 og kan leses et annet sted på Mitdre Snertingdal Utmarkslags nettsider. https://www.inatur.no/fiske/50d189afe4b0d4c4dc6f730d/fiske-i-gjovik