Bukkejakt tildeles etter søknad og pågår i hele terrenget fra 10.august til 15.september.