På grunn av Covid-19 pandemien utsettes årsmøtet våren 2020 på ubestemt tid. Dersom situasjonen trekker så langt ut at det får konsekvenser for årets jaktforberedelser og gjennomføring vil det bli lagt ut informasjon om dette på denne siden.