MIDTRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG SA

I Stensrudfjøset mandag 22.juni kl 1900

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2019
 3. Regnskap 2019
 4. Disponering av overskudd 2019
 5. Årsmelding og regnskap for Fiskeutvalget 2019
 6. Budsjett/arbeidsplan 2020
 7. Organisering av elgjakt 2020
 8. Organisering av småviltjakt/rådyrjakt/revejakt 2020
 9. Organisering – priser og jakttider 2020
 10. Godtgjørelse til styrets medlemmer for arbeidsåret 2019
 11. Valg
 12. Innkomne saker

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være oss i hende innen fredag 19.juni

 Vel møtt til årsmøte!

Styret

 

Regnskap og årsmelding blir lagt fram på årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til:

Midtre Snertingdal Utmarkslag SA

v/Ole Seegaard, Seegårdsvegen 107, 2838 Snertingdal

e-post: ole.seegaard@gmail.com

Styret ber om at eventuelle endringer (adresseendringer, ny utbyttekonto, eierskifte etc) meldes til kasserer Lars Ligaarden, Øverrovegen 575, 2838 Snertingdal

e-post: larliga@online.no