Rådyrjakt

Bukkejakt 10.08 – 15.09 kr 700 inkl. mva (minstepriser dersom anbud)

Rådyr 01.10 – 30.11 kr 500 inkl. mva (minstepriser dersom anbud).

Valdinndeling er i år endret fra 3 til 2 vald innenfor samme yttergrense. Valdene vurderes til å ha jevnbyrdig rådyrbonitet. (Valdgrenser følger Bergsmarka og videre mot nord langs vestre grense av Brattåsen naturreservat deretter rettlinjet til nordre terrenggrense). Ved anbud settes 4 dyr som minimum antall pr vald. (Således settes minste andbudspris til kr 2.000,-)

Anbud/søknader sendes pr brev eller elektronisk:
Ole Seegaard
Seegårdsvegen107
2838 Snertingdal
tlf 95981601 ole.seegaard@gmail.com

Søknadsfrist: før 1.aug. (bukkejakt) / før 1.sept. (rådyrjakt)

Det stilles krav til at det må framlegges sauereinhetsbevis for bruk av jakthund i beiteperioden. Styret står fritt til å anta eller forkaste innkomne anbud.

Hare og skogsfugl

Med og uten hund 15.09 – 23.09 (bare innenbygds) og 01.10 – 30.11 (alle)

Jaktkort selges på JAFS-Snertingdal (tidligere YX) fra 1.september – jakt på skadevilt fra 15.juli til nevnte dato skjer etter avtale/kortsalg via Lars Ligaarden (larliga@online.no / mob-97029562)

· Årskort innenbygds kr 1000 inkl. mva

· Årskort utenbygds kr 1500 inkl. mva

· Ukekort kr 600 inkl. mva

· 2-døgnskort 300 inkl. mva

· Ungdomskort (under 25 år) ½ pris

Skuddpremie

· Rev kr 350

· Mår kr 350

· Mink kr 150

· Kråke kr 30

· Korp kr 30

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort i Midtre Snertingdal Utmarkslag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. De som har løst årskort kan fritt jakte rev fra 15.07 til 15.04 etter søknad (SMS) For jegere som ikke har løst årskort kan det kjøpes revekort for ½ årskortpris for samme perioden.

Jaktstans

Styret i Utmarkslaget forbeholder seg retten til å stanse jakta ved ekstreme værforhold eller andre særskilte hendelser.

Tilbakelevering av kort/jaktrapport

Jaktkort / jaktrapport skal leveres tilbake til kortselger eller styret seinest 10 dager etter jaktslutt. Innrapportering er en forutsetning for å få kjøpt kort neste år

Jakttid elg

Til orientering jaktes det elg i perioden 25.september – 31.oktober. Grunneierjaktlag har fortrinnsrett. Søknadsfrist er 15.september.