Det kan gis inn anbud på følgende:

Rådyrjakt fra 1.oktober til 30.november:

2 vald – se kart

Minstepris pr.dyr kr 500.-

Bukkejakt fra 10.august til 15.september:

Hele terrenget – se kart

Minstepris pr. dyr kr 700

Anbudet må inneholde følgende:

Hva anbudet omfatter

Antall dyr og pris pr. dyr

Navn på jegere som deltar

Opplysninger om tilgang på ettersøkshund

Anbudsfrist 1.juli 2022

Mer info – kontakt Ole Seegaard

ole.seegaard@gmail.com  tlf 958 81 601

Anbud sendes til:

Ole Seegaard

Seegårdsvegen 107

2838 Snertingdal

ole.seegaard@gmail.com