Blog Image

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Her legges det ut informasjon om Midtre Snertingdal utmarkslag, om jakttider, priser og salg av jaktkort

INNKALLING ÅRSMØTE FOR ÅRET 2019

Uncategorised Posted on Fri, June 05, 2020 09:31:37

MIDTRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG SA

I Stensrudfjøset mandag 22.juni kl 1900

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2019
 3. Regnskap 2019
 4. Disponering av overskudd 2019
 5. Årsmelding og regnskap for Fiskeutvalget 2019
 6. Budsjett/arbeidsplan 2020
 7. Organisering av elgjakt 2020
 8. Organisering av småviltjakt/rådyrjakt/revejakt 2020
 9. Organisering – priser og jakttider 2020
 10. Godtgjørelse til styrets medlemmer for arbeidsåret 2019
 11. Valg
 12. Innkomne saker

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være oss i hende innen fredag 19.juni

 Vel møtt til årsmøte!

Styret

 

Regnskap og årsmelding blir lagt fram på årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til:

Midtre Snertingdal Utmarkslag SA

v/Ole Seegaard, Seegårdsvegen 107, 2838 Snertingdal

e-post: ole.seegaard@gmail.com

Styret ber om at eventuelle endringer (adresseendringer, ny utbyttekonto, eierskifte etc) meldes til kasserer Lars Ligaarden, Øverrovegen 575, 2838 Snertingdal

e-post: larliga@online.noÅrsmøte utsatt på ubestemt tid

Uncategorised Posted on Sun, March 29, 2020 21:04:44

På grunn av Covid-19 pandemien utsettes årsmøtet våren 2020 på ubestemt tid. Dersom situasjonen trekker så langt ut at det får konsekvenser for årets jaktforberedelser og gjennomføring vil det bli lagt ut informasjon om dette på denne siden.Rådyrjakt

Grensekart Posted on Mon, August 05, 2019 23:13:48

Det er i år tre rådyrvald mot tidligere fire. Tidligere vald 1 og 2 er slått sammen til et nytt vald 1. Dette skyldes at det ikke lenger er adgang til å jakte i Ruudsmarka. For å kompensere for jaktulempen slås derfor disse valdene sammen. Det er ingen endringer i fellingsadgangen på terrengene. Jakt pågår i perioden 1.oktober til 30.november.

Søknadsfrist: 1. september.Småviltjakt

Grensekart Posted on Mon, August 05, 2019 23:08:20

Jaktkort selges på YX Snertingdal. Se for øvrig Jaktbestemmelser for ytterligere informasjon.Bukkejakt

Grensekart Posted on Mon, August 05, 2019 23:06:03

Bukkejakt tildeles etter søknad og pågår i hele terrenget fra 10.august til 15.september.Fiskekort

Jakt, priser og bestemmelser Posted on Tue, July 23, 2019 10:15:33

Fiske i Gjøvik kommune administreres gjennom fiskeutvalg som utgår fra utmarkslagene i Biri, Vardal og Snertingdal. Salg av fiskekort skjer gjennom Inatur (se link nederst). På disse nettsidene fremgår også bestemmelser for fiske og kart over aktuelle fiskesteder. For Snertingdal sin del er det tradisjon for at inntekter fra fiskekortsalget brukes på tilrettelegging for fiske i form av rydding av stier og fiskeplasser, skilting og oppsetting av f.eks gapahuker. Fiskeforvaltningsplan ble utarbeidet i 2018 og kan leses et annet sted på Mitdre Snertingdal Utmarkslags nettsider. https://www.inatur.no/fiske/50d189afe4b0d4c4dc6f730d/fiske-i-gjovikÅrsberetning 2018

Jakt, priser og bestemmelser Posted on Tue, July 09, 2019 12:57:50


Jaktbestemmelser 2019

Jakt, priser og bestemmelser Posted on Tue, July 09, 2019 12:49:14

Jakt i Midtre Snertingdal Utmarkslag 2019

Rådyrjakt

Bukkejakt 10.08 – 15.09 kr 700 inkl. mva

Rådyr 01.10 – 30.11 kr 500 inkl. mva (minstepriser dersom anbud)

Anbud/søknader sendes pr brev eller elektronisk:
Ole Seegaard
Seegårdsvegen107
2838 Snertingdal
tlf 95981601 / ole.seegaard@gmail.com

Søknadsfrist: før 1.aug. (bukkejakt) / før 1.sept. (rådyrjakt) – NB: arealinndeling pr vald for rådyrjakt og antall vald vil bli endret i forhold til tidligere år pga endring av disponibelt areal i vestre deler av utmarkslagets terreng. Nærmere detaljer om dette vil bli distribuert til tidligere og kjente interessenter via vår nettside ca. 3 uker i forkant av søknadsfristen.

Hare og skogsfugl

Med og uten hund 15.09 – 23.09 og 01.10 – 30.11

Jaktkort selges på YX-Snertingdal fra 1.september – jakt på skadevilt fra 15.juli til nevnte dato skjer etter avtale/kortsalg via Lars Ligaarden (larliga@online.no / mob-97029562)

· Årskort innenbygds kr 700 inkl. mva

· Årskort utenbygds kr 1000 inkl. mva

· Ukekort kr 400 inkl. mva

· Weekendkort (2 døgn) kr 200 inkl. mva

· Ungdomskort (under 25 år) ½ pris

Skuddpremie

· Rev kr 350

· Mår kr 350

· Mink kr 150

· Kråke kr 30

· Korp kr 30

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort i Midtre Snertingdal Grunneierlag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. De som har løst årskort kan fritt jakte rev fra 15.07 til 15.04 etter søknad (SMS) For jegere som ikke har løst årskort kan det kjøpes revekort for ½ årskortpris for samme perioden.

Jaktstans

Styret i Utmarkslaget forbeholder seg retten til å stanse jakta ved ekstreme værforhold.

Tilbakelevering av kort/jaktrapport

Jaktkort / jaktrapport skal leveres tilbake til kortselger eller styret seinest 10 dager etter jaktslutt. Innrapportering er en forutsetning for å få kjøpt kort neste år

Jakttid elg

Til orientering jaktes det elg i perioden 25.september – 31.oktoberNext »