Blog Image

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Her legges det ut informasjon om Midtre Snertingdal utmarkslag, om jakttider, priser og salg av jaktkort

Småviltjakt

Grensekart Posted on Mon, August 05, 2019 23:08:20

Jaktkort selges på YX Snertingdal. Se for øvrig Jaktbestemmelser for ytterligere informasjon.Bukkejakt

Grensekart Posted on Mon, August 05, 2019 23:06:03

Bukkejakt tildeles etter søknad og pågår i hele terrenget fra 10.august til 15.september.Fiskekort

Jakt, priser og bestemmelser Posted on Tue, July 23, 2019 10:15:33

Fiske i Gjøvik kommune administreres gjennom fiskeutvalg som utgår fra utmarkslagene i Biri, Vardal og Snertingdal. Salg av fiskekort skjer gjennom Inatur (se link nederst). På disse nettsidene fremgår også bestemmelser for fiske og kart over aktuelle fiskesteder. For Snertingdal sin del er det tradisjon for at inntekter fra fiskekortsalget brukes på tilrettelegging for fiske i form av rydding av stier og fiskeplasser, skilting og oppsetting av f.eks gapahuker. Fiskeforvaltningsplan ble utarbeidet i 2018 og kan leses et annet sted på Mitdre Snertingdal Utmarkslags nettsider. https://www.inatur.no/fiske/50d189afe4b0d4c4dc6f730d/fiske-i-gjovikÅrsberetning 2018

Jakt, priser og bestemmelser Posted on Tue, July 09, 2019 12:57:50


Jaktbestemmelser 2019

Jakt, priser og bestemmelser Posted on Tue, July 09, 2019 12:49:14

Jakt i Midtre Snertingdal Utmarkslag 2019

Rådyrjakt

Bukkejakt 10.08 – 15.09 kr 700 inkl. mva

Rådyr 01.10 – 30.11 kr 500 inkl. mva (minstepriser dersom anbud)

Anbud/søknader sendes pr brev eller elektronisk:
Ole Seegaard
Seegårdsvegen107
2838 Snertingdal
tlf 95981601 / ole.seegaard@gmail.com

Søknadsfrist: før 1.aug. (bukkejakt) / før 1.sept. (rådyrjakt) – NB: arealinndeling pr vald for rådyrjakt og antall vald vil bli endret i forhold til tidligere år pga endring av disponibelt areal i vestre deler av utmarkslagets terreng. Nærmere detaljer om dette vil bli distribuert til tidligere og kjente interessenter via vår nettside ca. 3 uker i forkant av søknadsfristen.

Hare og skogsfugl

Med og uten hund 15.09 – 23.09 og 01.10 – 30.11

Jaktkort selges på YX-Snertingdal fra 1.september – jakt på skadevilt fra 15.juli til nevnte dato skjer etter avtale/kortsalg via Lars Ligaarden (larliga@online.no / mob-97029562)

· Årskort innenbygds kr 700 inkl. mva

· Årskort utenbygds kr 1000 inkl. mva

· Ukekort kr 400 inkl. mva

· Weekendkort (2 døgn) kr 200 inkl. mva

· Ungdomskort (under 25 år) ½ pris

Skuddpremie

· Rev kr 350

· Mår kr 350

· Mink kr 150

· Kråke kr 30

· Korp kr 30

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort i Midtre Snertingdal Grunneierlag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. De som har løst årskort kan fritt jakte rev fra 15.07 til 15.04 etter søknad (SMS) For jegere som ikke har løst årskort kan det kjøpes revekort for ½ årskortpris for samme perioden.

Jaktstans

Styret i Utmarkslaget forbeholder seg retten til å stanse jakta ved ekstreme værforhold.

Tilbakelevering av kort/jaktrapport

Jaktkort / jaktrapport skal leveres tilbake til kortselger eller styret seinest 10 dager etter jaktslutt. Innrapportering er en forutsetning for å få kjøpt kort neste år

Jakttid elg

Til orientering jaktes det elg i perioden 25.september – 31.oktoberSmåviltjakt 2018

Jakt, priser og bestemmelser Posted on Wed, August 22, 2018 13:01:25

Jaktkort selges på YX Snertingdal fra og med 10.september.

Beitelagene i Snertingdal og Biri har fastsatt sankedato sau på utmark til 15.september og storfe 20.september med bakgrunn i tørkesituasjonen denne sommeren. Dato for oppstart småviltjakt vil på denne bakgrunn starte fredag 21. september og gå til søndag 23.september. Det blir da opphold i småviltjakta fram til 1.oktober da rådyrjakta også begynner. Jakttider er samkjørt med Nedre Snertingdal utmarkslag.Varsel om mulig utsettelse av jakt med hund

Jakt, priser og bestemmelser Posted on Sun, July 29, 2018 16:34:15

På grunn av tørkesituasjonen er fôrreseevene for bønder med husdyr på utmarksbeite svært knapp. Det er nå i slutten av juli heller ikke mye å beite på i utmarka. Dersom det kommer nedbør fram til ordinært tidspunkt for jaktstart slik at det faktisk er noe å beite på, samt at været tillater at beitedyrene går ute kan sanking av husdyr komme til å bli utsatt. Fylkesmann, kommune og viltnemnd har dette oppe til vurdering, men endelig avklaring kan ikke ventes før tett oppunder jaktstart. Bukkejakt fra 10.august går som kjent uten hund og vil ikke bli berørt av dette. Dersom jaktstart blir utsatt vil dette trolig bli lik praksis for hele kommunen. Vi oppdaterer info om dette på våre nettsider og kontakter berørte jegere når vi vet mer.Jakt 2018

Jakt, priser og bestemmelser Posted on Mon, June 25, 2018 15:10:23

Informasjon om rådyr og småviltjakt.« PreviousNext »